پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ...

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:39
    استاد راهنما : دکتر حسنی    بهار  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام [...]

 
ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام ...

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:39
استادمشاور: دکتر فرشید نمامیان بهمن 1391 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه [...]

 
ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی ...

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:39
استاد راهنما دکتر فتانه علیزاده استاد مشاور  دکتر فرشید نمامیان شهریور 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل [...]

 
ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر ...

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:39
استاد راهنما دکتر باغفلکی   استاد مشاور دکتر سید رضا حسنی   دی ماه 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی [...]

 
ادامه مطلب ...

پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده ...

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:39
استاد مشاور: دکتر سیدرضا حسنی   بهمن 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود [...]

 
ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 20 )
   1       2       3       4    >>